Werkwijze

Wilt u bouwen of verbouwen? AL architectuur heeft speciaal voor particuliere opdrachtgevers een heldere werkwijze ontwikkeld. Wij nemen u stap voor stap mee in het boeiende verbouwproces. Uniek aan onze werkwijze zijn de transparante tarieven (architectkosten). Kijk op tarieven om de fases en de architectkosten per fase te zien.

 • 1. Kennismaking

  Voor de eerste kennismaking is het aan te bevelen goed op papier te zetten wat u precies in gedachten heeft bij uw bouw- of verbouwplannen. Het hoeft in eerste instantie geen allesomvattende lijst te zijn, zolang het maar duidelijk wordt wat uw plan precies inhoudt. Kortom, we bespreken uw wensen, eisen, kavelpaspoort en beeldkwaliteitsplan. Dit is vrijblijvend, informatief en een mooi startpunt voor inspiratie.

 • 2. Ontwerp

  Nadat de opdracht is verstrekt, zal de architect de plannen uitwerken van schetsontwerp tot definitief ontwerp. De wensen en eisen worden steeds verder geconcretiseerd in schetsen, 3D-impressies en bouwtekeningen. Een eventueel vooroverleg bij de gemeente en welstandcommissie om het plan te toetsen, gebeurt ook in deze fase.

 • 3. Aanvraag bouwvergunning

  Het definitief ontwerp wordt klaargemaakt voor de vergunningsaanvraag. Het ontwerp wordt steeds gedetailleerder. Wij tekenen bouwkundige plattegronden, gevels en doorsneden die nodig zijn voor de bouwaanvraag. Voor nieuwbouw schakelen wij externe adviseurs in voor een constructieberekening, bouwbesluitberekening en een sonderingrapport. Voor een verbouwing is vaak een constructieberekening en asbest inventarisatierapport nodig. Vervolgens wordt alles vastgelegd in tekeningen en berekeningen en kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

 • 4. Bouwvoorbereiding en aannemerselectie

  Bijna alles is bekend van het ontwerp, maar hoe gaan we het nu bouwen en welke aannemer gaat dit doen? We tekenen het plan tot in detail en op basis van de technische omschrijvingen en werktekeningen kunnen zij hun prijsaanbieding doen. Belangrijk is dat de offertes zo volledig mogelijk en qua inhoud juist zijn. De begrotingen worden zorgvuldig doorgenomen en in overleg met u wordt een aannemer gekozen. Juist in deze fase valt op kosten te besparen (gemiddeld 9% van de bouwsom)! Voor de aannemerselectie kunnen we offertes aanvragen bij aannemers die u zelf voorstelt en bij aannemers waar wij graag mee werken.

 • 5. Bouw

  In de uitvoeringsfase kunt u, afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring, kiezen voor een begeleiding door regelmatig bezoek op de bouwplaats. Dit om te controleren of de ontwerpuitgangspunten en de technische aspecten behaald worden. Hierbij kunnen we, indien noodzakelijk, sturend optreden.

 • 6. Gereed

  Niet altijd hoeven deze 6 fasen doorlopen te worden. Bijvoorbeeld als er geen bouwvergunning nodig is of als u ervoor kiest om zelf de bouw te gaan begeleiden. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.