Tarieven

Tarieven architect voor een nieuwbouw

De tarieven van een architect zijn vaak onduidelijk als het gaat om een nieuw te bouwen woning. Wij hebben de kosten architect transparant op onze website staan.  AL architectuur heeft de kosten architect niet meer gekoppeld aan een percentage van de bouwsom. Wij hebben gekozen voor een meer duidelijk en transparant systeem van vaste architect tarieven.

Onderstaande architect tarieven gelden voor een hoofdgebouw van max. 700 m³ (ruime eengezinswoning). Voor een nieuw te bouwen woning heb je verschillende fases. Na iedere fase kunt u beslissen of u nog gebruik wilt maken van onze werkzaamheden. In de meeste gevallen maken onze opdrachtgevers sowieso gebruik van de fase Ontwerp en fase Bouwvergunning.

In de fase Voorbereiding worden bestektekeningen en een werkomschrijving gemaakt. Dit document is een belangrijk onderdeel bij de aannemersovereenkomst. Het geeft inzicht of de aannemer wel bouwt op de manier en met de materialen zoals afgesproken.

Bij stappenplan kunt u meer uitgebreid zien wat onze werkzaamheden per fase inhouden.

Hieronder de tarieven architect voor particulieren (incl. 21% BTW). Voor onze zakelijke opdrachtgevers maken we een offerte op maat.

Fase 1 | Het voorlopig en definitief ontwerp

In deze fase maken we het ontwerp van je woning. Van de eerste presentatie tot 3D visualisaties en plattegronden voor de welstandcommissie. Na akkoord van de welstandscommissie gaan we het traject in naar definitief ontwerp.

De tarieven architect voor deze fase zijn € 7.000,-.

Fase 2 | De bouwvergunning

In deze fase gaan we bezig met het technisch ontwerp. Dit zijn de tekeningen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hier coördineren wij ook externe adviseurs voor o.a. sondering, bouwbesluitberekeningen en constructieberekeningen en verwerken dit in de tekeningen. Nadat alle gegevens en documenten binnen zijn, gaan we de omgevingsvergunning via de OLO (online omgevingsloket) aanvragen.

De tarieven architect voor deze fase zijn € 6.000,-.

Fase 3 | Voorbereiding

Deze fase wordt ook wel de bestek fase genoemd. De aannemer moet straks een prijs offreren dus hij moet precies weten wat de details van de woning zijn, welke materialen gebruikt worden, elektraplan, rioleringsplan etc. In deze fase worden dus eerst bestektekeningen gemaakt (gedetailleerder dan de tekeningen in de fase bouwvergunning). Onderdeel hiervan zijn o.a. uittrekstaten en aanvullende detailtekeningen. Hierna wordt een technische omschrijving gemaakt. Dit is een geschreven document waarin beschreven staat o.b.v. welke eisen, materialen etc. de aannemer zijn offerte moet maken.

De tarieven architect voor deze fase zijn € 4.000,-.

Fase 4 | Aannemerselectie

In deze fase zorgen we ervoor dat de aannemers alle documenten ontvangen. Tijdens de offerteperiode krijgen ze nog de kans om vragen te stellen. Alle vragen en antwoorden worden verzameld in een Nota van inlichtingen die daarna gestuurd wordt naar alle aannemers. Als alle offertes ontvangen zijn, is er de offertevergelijking.

De tarieven architect voor deze fase zijn € 2.000,-.

Fase 5 | Bouwbegeleiding

We kunnen u ontzorgen tijdens de bouw van de woning. Het gaat dan o.a. om bijwonen van bouwvergaderingen, esthetische controle op de bouw en oplevering samen met de opdrachtgever. We merken in de praktijk dat opdrachtgevers sommige zaken zelf willen uitvoeren of contacten hebben die dat gaan doen. Voor deze fase geldt daarom een prijs in overleg.